Mobil logo

Julerbjudande GAP-analys mot nya kraven i ISO 9001 och ISO 14001

Tillväxtbyrån erbjuder GAP-analys till julpris. I GAP-analysen identifieras de gap som finns mellan kraven i de nya versionerna av standarderna IS0 9001:2015 och ISO 14001:2015
och verksamhetens nuvarande ledningssystem. Under GAP-analysen granskas dokument och revidering görs på plats under cirka 1 dag.

Resultatet blir en rapport som ger er en tydlig bild av vad som krävs för att klara övergången. Ni kan därefter arbeta vidare på egen hand eller lägga över valda bitar på oss.

Julpris för genomförande av GAP-analys är 10 500 kr exkl. moms.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter