Mobil logo

Arbetsmiljöledning

Ett systematisk arbetsmiljöarbete eller en certifiering enligt ISO 45001 bidrar till att skapa goda förutsättningar
för ett gott arbetsmiljöarbete. 

Jag hjälper er att få syn på vad som gäller för just er verksamhet och därmed lägga
grunden för ett bra arbetsmiljöarbete.

ISO 45001

Ledningssystemen enligt ISO 45001 strukturerar ert arbetsmiljöarbete. Jag hjälper till att skapa ett ledningssystem utifrån era behov och som fungerar i er verksamhet.  Genom att ni tar hjälp av Tillväxtbyrån kan ni fokusera på er kärnverksamhet och jag driver projektet framåt! 

Jag kan hjälpa er att skapa och införa ett ledningssystem enligt kraven ISO 45001 vid en första certifiering. Fokus att på att ledningssystemet är användbart, enkelt och effektivt. 

Jag hjälper er att uppdatera och utveckla ert ledningssystem genom att exempelvis ge stöd i målsättning, handlingsplaner, skapa och utveckla rutiner med mera. Läs mer om ISO 45001 >

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete ställer krav på en rad dokument och rutiner inom varje verksamhet. Kraven ser olika ut beroende på antal anställda och vilka risker verksamheten har. Jag hjälper er att reda ut vad ni behöver och tar fram förslag på dokumentation. Läs mer om systematiskt arbetsmiljöarbete > 

Internrevision av arbetsmiljöledningssystem 

Ni kan anlita Tillväxtbyrån för intern revision av ert arbetsmiljöledningssystem. Intern revision är ett instrument för att försäkra sig om att arbetsmiljöarbetet fungerar som avsett.  Fokus är på att hitta förbättringsmöjligheter i ert arbetsmiljöledningssytem. Läs mer om arbetsmiljörevision > 

Arbetsmiljösamordnare

Ni kan anlita Tillväxtbyrån som arbetsmiljösamordnare. Om ni har behov av att någon sköter era arbetsmiljöfrågor på kortare eller längre sikt kan jag ta ett helhetsgrepp om er verksamhet och hjälpa er med arbetsmiljöfrågorna.
Läs mer om arbetsmiljösamordnare > 

Ledningssystem

Ett ledningssystem är hur verksamheten styrs, alltifrån muntliga och skriftliga rutiner till kommunikation, kompetens med mera. Ett ledningssystem är ett verktyg för ledningen att styra verksamheten mot uppsatta mål 
och ett stöd för medarbetarna i deras dagliga arbete. Läs mer om ledningssystem >

Kontakta mig så berättar jag mer!
+46 706 16 47 96
maria@tillvaxtbyran.se