Mobil logo

Internrevision

Ni kan anlita Tillväxtbyrån för internrevision av ert arbetsmiljöledningssystem. Internrevision är ett instrument för att försäkra sig om att arbetsmiljöarbetet fungerar som avsett.  Jag fokuserar på att hitta förbättringsmöjligheter i ert arbetsmiljöledningssytem.
 

Vid det avslutande mötet går vi igenom samtliga iakttagelser och diskuterar hur dessa kan hanteras. Ni får därefter en rapport som beskriver positiva iakttagelser, förbättringsområden och eventuella avvikelser.

Kontakta mig så berättar jag mer!
+46 706 16 47 96
maria@tillvaxtbyran.se