Mobil logo

Arbetsmiljöcertifiering enligt ISO 45001

Att systematiskt förbättra arbetsmiljön och efterleva lagkrav är ett av syftena med ISO 45001. 

Jag hjälper er med allt som behövs för att bli arbetsmiljöcertifierade anpassat efter er verksamhet
och ser till att det är praktiskt användbart.

ISO 45001 

Ett ledningssystem som uppfyller kraven i ISO 45001 bidrar till ett strukturerat arbetsmiljöarbete. Tillväxtbyrån hjälper till att skapa ett ledningssystem utifrån era behov och som fungerar i er verksamhet.  Genom att ni tar hjälp av mig kan ni fokusera på er kärnverksamhet och låta mig driva arbetet framåt!

Jag kan hjälpa er att skapa och införa ett ledningssystem enligt kraven för ISO 45001 (tidigare OHSAS 18001) vid en första certifiering. Fokus är på ett ledningssystem som är användbart, enkelt och effektivt.

Jag hjälper er att uppdatera och utveckla ert ledningssystem genom att exempelvis ge stöd i målsättning, handlingsplaner, uppdatera rutiner etc.

Arbetsprocess ISO-certifiering

1. Ledningsarbete
Formulera era mål med verksamhetssystemet. Se till att ledningen och de som ska arbeta med projektet har en grundläggande kompetens gällande de ISO-standarder ni ska certifiera er mot. Tillväxtbyrån erbjuder en introduktionsutbildning med syfte att ge deltagarna en god överblick och förståelse för standarderna.

Bestäm organisationens förutsättningar, strategiska mål och verksamhetsprocesser, bestäm behov och förväntningar hos intressenter och beskriv ledningssystemets omfattning, upprätta policy och mål.

2. Processer
Bestäm vilka processer och aktiviteter som behövs för att kunna leverera era produkter eller tjänster, vilka risker och möjligheter som är knutna till dessa processer och vilken styrning av processerna som behövs. Ta fram den dokumenterade information (rutinbeskrivningar och redovisande dokument) som krävs enligt standarden och som organisationen behöver.

3. Utbildning och förankring
Styra och kontrollera processerna. Utbilda samtliga medarbetare. Verifiera att processerna fungerar på rätt sätt.

4. Övervaka och mät prestanda
Revidera processernas verkan. Styra och kontrollera ändringar i system och arbetssätt. Genomför ledningens genomgång och intern revison.

5. Certifieringsrevision
I samråd med det certifieringsorgan ni har valt bokar ni tid för steg 1 revisionen. Vid steg 1 revisionen fokuserar revisorn främst på er dokumentationen. Bedömer revisorn att ni är redo för nästa certifiering bokar ni in steg 2 revisionen. Vid detta tillfälle blir stora delar av verksamheten engagerad. Får ni avvikelser ska dessa stängas innan ett certifikat kan utfärdas.

Kontakta mig så berättar jag mer!
+46 706 16 47 96
maria@tillvaxtbyran.se