Mobil logo

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete ställer krav på en rad dokument och rutiner inom varje verksamhet. Kraven ser olika ut beroende på antal anställda och vilka risker verksamheten har. Jag hjälper er att reda ut vad ni behöver och tar fram förslag på dokumentation.

Kontakta mig så berättar jag mer!
+46 706 16 47 96
maria@tillvaxtbyran.se