Mobil logo

Aktuellt

2016

Grattis CODAN TRIPLUS AB till er Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas (utfärdare SEE U Halmstad AB) och tack för ett givande samarbete!

Läs hela inlägget »
Etiketter: miljödiplomering

Tillväxtbyrån erbjuder GAP-analys till julpris. I GAP-analysen identifieras de gap som finns mellan kraven i de nya versionerna av standarderna IS0 9001:2015 och ISO 14001:2015
och verksamhetens nuvarande ledningssystem. Under GAP-analysen granskas dokument och revidering görs på plats under cirka 1 dag.

Resultatet blir en rapport som ger er en tydlig bild av vad som krävs för att klara övergången. Ni kan därefter arbeta vidare på egen hand eller lägga över valda bitar på oss.

Julpris för genomförande av GAP-analys är 10 500 kr exkl. moms.

Läs hela inlägget »

Vi gratulerar Göteborgs Måleri & Co AB till certifieringen inom ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015 och tackar för ett gott samarbete!

Tillväxtbyrån fick förtroendet att hjälpa Göteborgs Måleri & CO AB till att certifiera sig både inom kvalitet och miljö. I början av 2016 startade projektet och Göteborgs Måleri & CO AB erhöll sina certifikat i slutet av november 2016.

Läs hela inlägget »
Etiketter: iso 14001, iso 9001

Stort grattis till M. Roos Bygg AB som i början av månaden blev Miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. Bra jobbat och tack för ett gott samarbete!

Läs hela inlägget »
Etiketter: miljödiplomering

Företagare i Kungsbacka med omnejd? Till hösten har ni möjlighet att deltaga i nätverk för att bli Miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. Nätverksträffarna sker i samarbete med Företagarna Kungsbacka och ger en god möjlighet att lära sig mer om kraven i Miljödiplomering och byta erfarenheter med andra företagagare. Läs gärna mer här!

Läs hela inlägget »

Nyfiken på att lära dig mer om intern revision? Den 18-19 maj håller jag en utbildning inom intern revision i samarbete med Aptor AB. Syftet med kursen är att förbereda den blivande revisorn på sina nya uppgifter. Teori varvas med övningar och fokus läggs på revisionens tre faser med upprättande av revisionsplaner, genomförande av intervjuer/platsbesök, och dokumentation av resultat i revisionsrapporter.

Mer information finns här:

Varmt välkomna att anmäla er!

http://www.aptor.se/page.php?p=98&m=62

Läs hela inlägget »

Övergångsperioden har startat
Den 15 september publicerades ISO 14001:2015 och den 23 september publicerades ISO 9001:2015. Det är nu dags att påbörjan uppdatering av era ledningssystem.

Förändringar
De övergripande förändringarna i nya ISO 9001 och ISO 14001 innebär ett tydligare fokus inom områden som omvärldsbevakning, riskhantering, processtyrning och ledningsengagemang.

GAP-analys
Certifierade företag kan göra en gap-analys för att identifiera områden som behöver förändras för att möta kraven i de uppdaterade utgåvorna.

Kontakta oss för att diskutera mer hur ni kan uppdatera ert ledningssystem!

Läs hela inlägget »
Konsult, iso 14001, iso 9001, miljö, kvalitet, arbetsmiljö, Göteborg, Kungsbacka

Kontakta mig så berättar jag mer!
+46 706 16 47 96
maria@tillvaxtbyran.se