Mobil logo

Aktuellt

2016 > 12

Grattis CODAN TRIPLUS AB till er Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas (utfärdare SEE U Halmstad AB) och tack för ett givande samarbete!

Läs hela inlägget »
Etiketter: miljödiplomering

Tillväxtbyrån erbjuder GAP-analys till julpris. I GAP-analysen identifieras de gap som finns mellan kraven i de nya versionerna av standarderna IS0 9001:2015 och ISO 14001:2015
och verksamhetens nuvarande ledningssystem. Under GAP-analysen granskas dokument och revidering görs på plats under cirka 1 dag.

Resultatet blir en rapport som ger er en tydlig bild av vad som krävs för att klara övergången. Ni kan därefter arbeta vidare på egen hand eller lägga över valda bitar på oss.

Julpris för genomförande av GAP-analys är 10 500 kr exkl. moms.

Läs hela inlägget »

Vi gratulerar Göteborgs Måleri & Co AB till certifieringen inom ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015 och tackar för ett gott samarbete!

Tillväxtbyrån fick förtroendet att hjälpa Göteborgs Måleri & CO AB till att certifiera sig både inom kvalitet och miljö. I början av 2016 startade projektet och Göteborgs Måleri & CO AB erhöll sina certifikat i slutet av november 2016.

Läs hela inlägget »
Etiketter: iso 14001, iso 9001
Konsult, iso 14001, iso 9001, miljö, kvalitet, arbetsmiljö, Göteborg, Kungsbacka

Kontakta mig så berättar jag mer!
+46 706 16 47 96
maria@tillvaxtbyran.se