Mobil logo

Kvalitetsledning

Att identifiera ständiga förbättringar som utvecklar verksamheten, minska kvalitetsbristkostnader och få nöjdare kunder är en av hörnstenarna i ett systematiskt kvalitetsarbete.

Tillväxtbyrån hjälper er med allt som behövs för att etablera och utveckla ett användbart kvalitetsledningssystem anpassat efter er verksamhet som bidrar till struktur och effektivtet.

ISO 9001 certifiering

Kvalitetsledningssystemet ISO 9001 effektiviserar ert kvalitetsarbete och kan leda till ökad lönsamhet. Tillväxtbyrån hjälper er att skapa ett kvalitetsledningssystem utifrån era behov och som fungerar i er verksamhet. Genom att ni tar hjälp av mig kan ni fokusera på er kärnverksamhet medan jag projektleder arbetet framåt.

 Jag kan hjälpa er att skapa och införa ett kvalitetsledningssystem enligt kraven för ISO 9001 vid en första certifiering. Fokus är på ett ledningssystemet som är användbart, enkelt och effektivt.

Jag hjälper er att uppdatera och utveckla ert kvalitetsledningssystem genom att exempelvis ge stöd i målsättning, handlingsplaner, uppdatera rutiner, avvikelsehantering etc. Läs mer om ISO-certifiering 9001 >

Processkartläggning

Tillväxtbyrån hjälper er med processkartläggning för att förenkla ert kvalitetsarbete. Definierade processer hjälper er att öka ert kundfokus, identifiera överlämningar och belysa var värde skapas i organisationen. Läs mer om processkartläggning här >

Internrevision av kvalitetsledningssystem

Tillväxtbyrån hjälper er med internrevision av ert kvalitetsledningssystem. Internrevision är ett instrument för att försäkra sig om att kvalitetsarbetet fungerar som avsett. Jag fokuser på att hitta förbättringsmöjligheter i ert kvalitetsledningssytem. Läs mer om internrevision här >

Kvalitetssamordnare/kvalitetsansvarig

Ni kan anlita Tillväxtbyrån som kvalitetssamordnare/kvalitetsansvarig. Om ni har behov av att någon sköter era kvalitetsfrågor på kortare eller längre sikt kan jag ta ett helhetsgrepp om er verksamhet och hjälpa er med kvalitetsfrågorna.
Läs mer om kvalitetssamordnare här >

Ledningssystem

Ett ledningssystem är hur verksamheten styrs, alltifrån muntliga och skriftliga rutiner till kommunikation, kompetens med mera. Ett ledningssystem är ett verktyg för ledningen att styra verksamheten mot uppsatta mål 
och ett stöd för medarbetarna i deras dagliga arbete. Läs mer om ledningssystem >

Kontakta mig så berättar jag mer!
+46 706 16 47 96
maria@tillvaxtbyran.se