Mobil logo

Processkartläggning

Jag hjälper er med processkartläggning som förenklar ert kvalitetsarbete. Definierade processer bidrar till ett ökat kundfokus, större möjlighet att analysera grundorsaken på uppkomna avvikelser och belysa vilket värde som skapas i processerna och hur värdet förmedlas till processens kund.
 

Kontakta mig så berättar jag mer!
+46 706 16 47 96
maria@tillvaxtbyran.se