Mobil logo

Internrevision av miljöledningssystem

Internrevision är ett effektivt verktyg för att hitta förbättringsmöjligheter. Under revisionen uppmärksammas er verksamhet och ert ledningssystem på ett metodiskt sätt. Det är också ett krav enligt bland annat
ISO 14001 och ISO 9001 att genomföra internrevision.

Det finns flera fördelar med att ta hjälp från en extern part att genomföra internrevision.
Ni får nya ögon på er verksamhet som kan bidra till idéer och andra perspektiv.
 
Jag hjälper er att genomföra internrevision med ambitionen att det ska ge er ett mervärde och fokusera på era förbättringsmöjligheter!

Vid det avslutande mötet går vi igenom samtliga iakttagelser och diskuterar hur dessa kan hanteras. Ni får därefter en rapport som beskriver positiva iakttagelser, förbättringsområden och eventuella avvikelser.

Kontakta mig så berättar jag mer!
+46 706 16 47 96
maria@tillvaxtbyran.se