Mobil logo

Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas

Tillväxtbyrån hjälper er att bygga upp ett ledningssystem enligt kraven för
miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas.
Jag stöttar både inför en första diplomering och vid omdiplomering.

Ta hjälp av Tillväxtbyrån då ni har bestämt er för att bli miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas!
Efter att ni har anmält er till en godkänd utfärdare träffas vi under tre tillfällen och diskuterar det ni behöver hantera i er miljödiplomering. Tillväxtbyrån driver arbetet och tar fram det material ni behöver för att vara redo för granskning av den godkända revisor som ni väljer att anlita.

 Vad är miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas?

Miljödiplomering är en metod för att hjälpa organisationer att arbeta systematiskt med miljöfrågor.
Ett väl fungerande miljöledningssystem visar inte bara att verksamheten har ett aktivt miljöarbete, det ökar också konkurrenskraften, minskar kostnader och ökar förtroendet.
 
Miljödiplomering bygger på en kravstandard framtagen av Svensk Miljöbas och baseras på grundkraven i ISO 14001 och EMAS.  Eftersom en miljödiplomering bygger på samma modell som ISO 14001 går det smidigt att uppgradera till en certifiering enligt ISO 14001 om det blir aktuellt.

Miljödiplomering kan användas av alla verksamheter i alla storlekar, men passar särskilt bra för små och medelstora verksamheter som befinner sig på den svenska marknaden.
 

Hur går det till att bli miljödiplomerad enligt Svensk Miljöbas?

 • Anmäl er till en godkänd utfärdare av miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas.
  Av utfärdaren får du tillgång till metod och matierlal.
   
 • Grundläggande miljöutbildning för företagets alla anställda. Tillväxtbyrån erbjuder en grundläggande miljöutbildning som ger en bra grund för ert fortsatta miljöarbete.
  Läs mer om utbildning här.
   
 • Miljöutredning för att utreda företagets miljöpåverkan.
   
 • Upprätta policy, mål och handlingsplaner samt dokumentera hur man arbetar med avfall,
  kemikalier och inköp.
   
 • Identifiera miljölagar och hur dessa hanteras.
   
 • Extern revision av revisor som uppfyller kraven i Svensk Miljöbas kravstandard.
  Framtagna dokument granskas och stäms av. För att bli godkänd vid revisionen ska dokumentationen godkännas och medarbetarna ha deltagit i den obligatoriska miljöutbildningen. Därefter kan den utsedda utfärdaren dela ut Svensk Miljöbas miljödiplom.

Kontakta mig så berättar jag mer!
+46 706 16 47 96
maria@tillvaxtbyran.se