Mobil logo

Miljöutbildning

För att implementera miljöarbetet i organisationen krävs att alla medarbetare har en grundkompetens gällande miljöfrågor. Att alla medarbetare har genomgått en grundläggande miljöutbildning är ett krav för att bli Miljödiplomerad enligt Svensk Miljöbas och en stor fördel i ISO 14001.

Grundläggande miljöutbildning

Alla medarbetare behöver ha genomgått en grundläggande miljöutbildning för att skapa en förståelse och kompetens gällande miljöproblem i stort men även organisationens egna miljöpåverkan.

Upplägg grundläggande miljöutbildning

Utbildningen tar cirka 3-4 timmar och anpassas efter er verksamhet. Under miljöutbildningen varvas föreläsning med gruppövningar och videoklipp.

Ungefärligt innehåll:
·       Jordens miljöstatus
·       Hållbar utveckling
·       Samhällets miljöarbete
·       Företaget och miljön
·       Avslutande diskussion
·       Utvärdering
 
Mål
Ge en grundläggande förståelse för miljöfrågor samt medvetenhet
om individens- och organisationens miljöpåverkan.

En pusselbit i ett väl fungerade miljöledningssystem

Genom att förstärka kompetensen och medvetenhet på miljöområdet ökar engagemanget och förståelsen för verksamhetens miljöledningssystem. En grundläggande miljöutbildning är en viktig pusselbit för ett framgångsrikt miljöarbete. 

Kontakta mig så berättar jag mer!
+46 706 16 47 96
maria@tillvaxtbyran.se