Mobil logo

Vanligaste frågorna

Hur lång tid tar det att bli miljö- eller kvalitetscertifierad?

Tiden företaget behöver lägga ner skiljer sig åt. Arbetar ni intensivt med införandet går det självklart fortare medan det tar längre tid om ni tar det lite lugnare. Företagets komplexitet och storlek spelar också roll för tidsaspekten då man ska införa ISO 14001 eller ISO 9001.

Generellt kan man räkna med 9 månader till 1 år från det att man påbörjat arbetet till dess att man är certifierad.

Vad ska vi välja, miljödiplomera oss eller certifiera oss enligt ISO 14001?

Det beror på anledningen till att ni väljer att diplomera/certifiera er. Finns det kunder som ställer krav på att ni ska ha ett miljöledningssystem måste ni undersöka vilket system de anser som tillräckligt.

Miljödiplomering är bra för mindre företag som verkar på en lokal och regional marknad och fokuserar mer på praktiska förändringar. ISO 14001 är en internationell standard som är välkänd i hela världen, den innehåller något fler dokumentationskrav men är också möjligt att kombinera med ett eventuellt kvalitetsledningssystem, ISO 9001.

Vi är inte redo att diplomera/certifiera oss ännu men vill ändå påbörja vårt miljöarbete, vad kan vi göra?

Det är bra att först och främst undersöka på vilket sätt ni påverkar miljön med de tjänster eller produkter ni erbjuder. De aktiviteter som påverkar miljön mest är det ni ska fokusera på i ert fortsätta arbete. Formulera en miljöpolicy om vilken viljeriktning ni har gällande miljöarbetet och besluta om ett antal mål för hur ni kan förbättra miljön. Knyt målen till handlingsplaner!

När ni har kommit så långt är ni på god väg och har en grund ni kan ta med er i en framtida diplomering eller certifiering.

Vad kostar det att bli ISO-certifierad?

Kostnaden för att bli ISO-certifierad varierar. Dels beror det självklart på vilka standarder ni vill certifiera er mot men även hur mycket arbete ni själva kan göra och hur mycket hjälp ni behöver av en konsult.

Kostnaderna som oavsett tillkommer är kostnaden för att köpa de aktuella standarderna och för den externa revisionen som ett certifieringsorgan utför.
 

Kontakta mig så berättar jag mer!
+46 706 16 47 96
maria@tillvaxtbyran.se